Bornholm maakt zich klaar voor de winter…

Toen ik gisterochtend thee aan het zetten was, zag ik in de verte een grote vrachtwagen op de Dalegårdsvej rijden, met oranje zwaailicht aan en een man achterop die iets aan het doen was. Wat, dat kon ik niet zien. De vrachtwagen reed langzaam, hield om de zoveel meter even in en reed dan weer verder.

Toen ik even later Tobi uitliet en langs dezelfde weg liep, kon ik zien wat die vrachtwagen aan het doen was. Om de zoveel meter waren er lange palen in de berm van de weg gezet. Elke paal stak zo’n kleine 2 meter boven de grond uit en had bovenaan aan de ene kant een witte en aan de andere kant een rode reflector.

IMG_0316

De palen volgden het tracee van de weg. Van bovenstaande foto kun je je goed voorstellen dat als het eenmaal flink gesneeuwd heeft, je nauwelijks nog kunt zien waar de weg loopt en waar (aan weerszijden) de berm overgaat in het akkerland. Vandaar die palen.

Screen-Shot-2014-11-20-at-15.27.20

Op de website van Bornholms regions Kommune – de gemeente – vond ik informatie over de winterdienstregeling. Met het oog op de gladheidsbestrijding en het sneeuwruimen onderscheidt de gemeente 4 categorieën wegen. Categorie 1 zijn de hoofdwegen, waarop alle dagen van de week preventief gestrooid wordt als er ijzel dreigt, of sneeuw geschoven als er een laag van 5 tot 10 cm sneeuw verwacht wordt. Deze wegen zijn op het kaartje groen gekleurd en de Søndre Landevej, waar de Dalegårdsvej op uitkomt, behoort hiertoe.

Screen-Shot-2014-11-20-at-15.17.26

Categorie 2 – met rood op het kaartje aangegeven – zijn wegen die van wezenlijk belang zijn voor het openbaar vervoer en/of de afwikkeling van het lokale verkeer. Op deze wegen wordt later begonnen met strooien c.q. sneeuwschuiven en er wordt minder lang mee doorgegaan op de dag. En op deze wegen wordt buiten de bebouwde kom in de weekenden en op feestdagen niet gestrooid (maar wel sneeuw geschoven).

Screen-Shot-2014-11-20-at-15.23.34

Op categorie 3 – waartoe ook de Dalegårdsvej behoort en die in het blauw is aangegeven – wordt alleen op werkdagen bij gladheid gestrooid c.q. wordt sneeuw geruimd bij een laag van 10 tot 15 cm of bij sneeuwduinen. In de weekenden of op feestdagen moet je er jezelf maar zien te redden.

Bij wegen van categorie 4, waarvan er gelukkig niet zoveel zijn, gebeurt helemaal niets.