Hier wordt al 5000 jaar geboerd…

Fuglsang wordt omringd door vruchtbaar akkerland. Toen we hier half oktober aankwamen was op de akkers rondom ons huis het wintergraan al ingezaaid en opgekomen. En door het milde herfstweer bleef het maar doorgroeien. De boeren zijn hier niet blij mee: als straks de sneeuw gaat vallen, wordt het al hoog opgekomen gewas platgedrukt en heeft het later na de dooi moeite om zich weer op te richten. En dat is slecht als het om graan gaat.

Tobi kijkt uit over het ingezaaide wintergraan

Tobi kijkt uit over het ingezaaide wintergraan

Land waar nog niets was ingezaaid, is de afgelopen weken geploegd. Je kunt dan goed zien dat het hier op Zuid-Bornholm om vruchtbare grond gaat.

Versgeploegd vruchtbaar akkerland. De windrichting is overheersend west.

Versgeploegd vruchtbaar akkerland. De windrichting is overheersend west.

Grond die al 5000 jaar bewerkt wordt en waarop dus al 5000 jaar geboerd wordt. Het bewijs daarvoor bevindt zich nog geen 10 minuten lopen van ons huis in het Jættedal (jætte=reus, dal=dal). Daar is namelijk een jættestue (stue=kamer), een hunenbed, uit de tijd van de trechterbeker cultuur.

Jættedal, het hunenbed op 10 minuten lopen van Fuglsang

Jættedal, het hunenbed op 10 minuten lopen van Fuglsang

Het is een grafkamer uit het neolithicum, dat gedeelte van de steentijd waarin de mensen van hoofdzakelijk jagen en verzamelen overgingen op het bedrijven van landbouw. De eerste boeren dus.

De ingang van Jættedal

De ingang van Jættedal

Bij de opgraving van Jættedal in 1883 werden in het hunenbed verspreide skeletdelen gevonden, 100 barnstenen kralen, stenen pijlpunten en vuurstenen bijlen en bij de ingang resten van trechterbekeraardewerk dat gebruikt werd om de doden voedsel mee te geven.

PA281492web

De open kieren tussen de draagstenen werden opgevuld met platte stenen.

Bornholm kent 17 hunenbedden, vooral op de zuid-oostelijke helft van het eiland. Jættedal is er een van. Dergelijke grafkamers werden opgericht door en voor de elite onder deze eerste boeren en gedurende een langere periode gebruikt voor meerdere begrafenissen. In het deense volksgeloof moesten het wel reuzen geweest zijn die deze hunenbedden opgericht hadden, vandaar de naam ‘jættestue’.

Het grootste en mooiste hunenbed op Bornholm is Lundestenen, dat hier ongeveer 7 kilometer vandaan ligt.

Lundestenen

Lundestenen

IMG_0429web

Informatiepaneel bij het Lundesten hunenbed

In heel Denemarken zijn meer dan 1000 hunenbedden gevonden. Het gebruik van hunenbedden was in West-Europa in de mode in een streek die liep van Zweden tot aan Portugal.

Voor de geïnteresseerde:

http://www.historisk-samfund-bornholm.dk/media/K-Ebbesen-Bhs-j%C3%A6ttestuer.pdf