Twee sterfgevallen, één vermissing…

Alle nu levende Europese bisons stammen af van een populatie van 12 bisons. Nadat in 1926 de laatste nog in het wild levende wisent in de Kaukasus was gedood, is met behulp van in gevangenschap levende dieren geprobeerd het ras voor uitsterven te behoeden. Dat zijn de 12 bisons waar nu alle europese bisons van afstammen. De genetische basis van de huidige wisenten is daarmee erg smal. Dat betekent dat de dieren erg kwetsbaar zijn voor ziekten en andere aandoeningen.

De 7 bisons die begin 2012 op Bornholm in Almindingen zijn uitgezet, hebben zich de afgelopen jaren gestaag vermeerderd. In 2013 werd het eerste kalf geboren (hieronder op een foto die ik op 19 september 2013 maakte).

eerste bisonkalf, 2013

Vervolgens kwamen er in 2014 maar liefst vijf kalfjes bij en dit jaar opnieuw vier. Vlak voor onze terugkeer naar Nederland na zeveneneenhalve maand op Bornholm verbleven te hebben, had ik nog het geluk om het eerste dit jaar geboren kalf te ontmoeten en te kunnen fotograferen. Het was amper een paar dagen oud en moederkoe en kind hadden zich nog niet weer bij de rest van de kudde gevoegd. Een van die foto’s siert nu de header en ik heb er de krant Bornholms Tidende en TV2 Bornholm mee gehaald.

tidende

In de maanden daarna – wij waren al weer hoog en droog in Molenhoek – werd ontdekt dat er nog drie kalfjes bijgekomen waren. In totaal was de kudde daarmee op 17 dieren gekomen.

Maar vervolgens werd 31 juli een doodzieke bisonkoe ontdekt die de dag daarna gestorven is. Obductie door een dierenarts wees uit de het dier ernstig verzwakt was als gevolg van o.a. parasieten in de lever, longen en darmen. De koe had dit jaar geen kalf gekregen, wel in beide voorgaande jaren, en was dus moeder van het eerste op Bornholm geboren kalf.

Nadat de zieke bisonkoe ontdekt was, werd eind augustus in een sloot het al half vergane karkas van nog een koe gevonden. Dit dier moet gezien de staat van ontbinding al gestorven zijn vóór 1 augustus en had dit jaar wel een kalf gekregen. Dit kalf wordt sindsdien vermist…